logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Khoa Lâm Sàng
Ths.BS - ĐOÀN THỊ TUYẾT

Ths.BS - ĐOÀN THỊ TUYẾT

Ths. BS ĐOÀN THỊ TUYẾT TRƯỞNG KHOA KHÁM BỆNH THẠC SỸ Y KHOA CHUYÊN NGÀNH BỆNH HỌC NỘI Thạc sỹ y khoa chuyên ngành bệnh học nội Email: ...
Xem thêm
BS.CKI. Nguyễn Thị Cúc

BS.CKI. Nguyễn Thị Cúc

Họ và tên: Nguyễn Thị Cúc Chức danh: Trưởng phòng khám sức khỏe Trình độ chuyên môn: BS CKI Điện thoại:0904368931 Email: ...
Xem thêm
Ths.BS - Văn Thị Như Trang

Ths.BS - Văn Thị Như Trang

Ths.Bs VĂN THỊ NHƯ TRANG PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH KHOA A2 THẠC SỸ BÁC SỸ Y KHOA Điện thoại: 0986560919 Email: drtrang266@gmail.com
Xem thêm
BS.CKI. Nguyễn Minh Thắng

BS.CKI. Nguyễn Minh Thắng

BS CK I NGUYỄN MINH THẮNG PHÓ TRƯỞNG KHOA NỘI THẦN KINH BÁC SỸ CHUYÊN KHOA I CHUYÊN NGÀNH THẦN KINH Điện thoại: 0904160150 Email: ...
Xem thêm