logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Khoa Lâm Sàng
Ths.BS - ĐOÀN THỊ TUYẾT

Ths.BS - ĐOÀN THỊ TUYẾT

Ths. BS ĐOÀN THỊ TUYẾT TRƯỞNG KHOA KHÁM BỆNH THẠC SỸ Y KHOA CHUYÊN NGÀNH BỆNH HỌC NỘI Thạc sỹ y khoa chuyên ngành bệnh học nội Email: ...
Xem thêm
BS.CKI. Trần Thị Loan

BS.CKI. Trần Thị Loan

BS CK I TRẦN THỊ LOAN PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I Email:loantien67@gmail.com
Xem thêm
BS.CKI. Nguyễn Thị Cúc

BS.CKI. Nguyễn Thị Cúc

Họ và tên: Nguyễn Thị Cúc Chức danh: Trưởng phòng khám sức khỏe Trình độ chuyên môn: BS CKI Điện thoại:0904368931 Email: ...
Xem thêm
Ths.BS - Văn Thị Như Trang

Ths.BS - Văn Thị Như Trang

Ths.Bs VĂN THỊ NHƯ TRANG PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH KHOA A2 THẠC SỸ BÁC SỸ Y KHOA Điện thoại: 0986560919 Email: drtrang266@gmail.com
Xem thêm
Bs.CKI. Vũ Thị Tú Lệ

Bs.CKI. Vũ Thị Tú Lệ

Bác sỹ chuyên khoa I Vũ Thị Tú Lệ Trưởng khoa nội truyền nhiễm Bs CKI chuyên ngành Truyền Nhiễm Điện thoại: 0988897602 Email: ...
Xem thêm