logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

BS.CKI. Nguyễn Thị Cúc
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Cúc
  • Chức danh: Trưởng phòng khám sức khỏe
  • Trình độ chuyên môn: BS CKI
  • Điện thoại:0904368931
  • Email: cucngockhanh@gmail.com

  • Kinh nghiệm chuyên môn: 30 năm
  • Bằng khen của Bộ GTVT
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận