logo

Công ty cổ phần

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

BS.CKI. Nguyễn Thị Cúc
  1. Giới thiệu:
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Cúc
  • Chức danh: Trưởng phòng
  • Trình độ chuyên môn: BS CKI
  • Điện thoại:0904368931
  • Email: cucngockhanh@gmail.com
  1. Kinh nghiệm:
  • Kinh nghiệm chuyên môn: 30 năm
  1. Các danh hiệu và Thành tích:

      - Bằng khen của Bộ GTVT

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận