logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Phòng Tổ Chức Nhân Sự
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BÁC SỸ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BÁC SỸ

Bệnh viện Giao thông vận tải là Bệnh viện đa khoa hạng I, với mục tiêu phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động, Bệnh viện GTVT có nhu cầu tuyển dụng ...
Xem thêm