logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Khoa Ngoại Tổng Hợp
BS CK II ĐẶNG THÀNH ĐÔNG

BS CK II ĐẶNG THÀNH ĐÔNG

BS CK II ĐẶNG THÀNH ĐÔNG PHÓ TRƯỞNG KHOA NGOẠI TỔNG HỢP BÁC SỸ CHUYÊN KHOA II Điện thoại: 0916.235.888 Email: dangthanhdongck2@gmail.com
Xem thêm