logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Khoa Phục Hồi Chức Năng
BS.CKI. Trần Thị Loan

BS.CKI. Trần Thị Loan

BS CK I TRẦN THỊ LOAN PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I Email:loantien67@gmail.com
Xem thêm