logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Ths.BS - Văn Thị Như Trang
  • Ths.Bs VĂN THỊ NHƯ TRANG
  • PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH KHOA A2
  • THẠC SỸ BÁC SỸ Y KHOA
  • Điện thoại: 0986560919
  • Email: drtrang266@gmail.com

  • Kinh nghiệm chuyên môn: 11 năm
  • Giấy khen thi đua lao động giỏi công đoàn cấp cục năm 2019
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận