logo

Công ty cổ phần

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

BS.CKII. Nguyễn Thị Mai Phương
 1. Giới thiệu:
 • Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Phương
 • Chức danh: Trưởng khoa
 • Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Chuyên khoa cấp II chuyên ngành Thần kinh.
 • Điện thoại: 0912633574
 • Email:gtvt1@yahoo.com
 1. Kinh nghiệm:
 • Kinh nghiệm chuyên môn: Thâm niên công tác trên 26 năm.
 • Kinh nghiệm quản lý 15 năm.
 1. Các danh hiệu và Thành tích:
 • Bằng khen của Bộ Giao thông vận tải
 • Bằng khen của Cục Y tế Giao thông vận tải.
 • Giấy khen của Bệnh viện Giao thông vận tải.
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận