logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

BS.CKII. Nguyễn Thị Mai Phương
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Phương
  • Chức danh: Trưởng khoa Nội thần kinh
  • Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Chuyên khoa cấp II chuyên ngành Thần kinh.
  • Điện thoại: 0912633574

  • Bs cK II Nguyễn Thị Mai Phương có kinh nghiệm 26 năm chuyên môn cùng với 15 năm kinh nghiệm quản lý.
  • Bằng khen của Bộ Giao thông vận tải
  • Bằng khen của Cục Y tế Giao thông vận tải.
  • Giấy khen của Bệnh viện Giao thông vận tải.
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận