logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình
Bs CK II. Trương Hữu Đức

Bs CK II. Trương Hữu Đức

Bs CK II. Trương Hữu Đức Phó trưởng khoa phụ trách khoa Chấn thương chỉnh hình Bác sỹ chuyên khoa 2 chuyên ngành chấn thương chỉnh ...
Xem thêm