logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Giới thiệu chung
Giới thiệu khoa Xét Nghiệm

Giới thiệu khoa Xét Nghiệm

Khoa Xét nghiệm là cơ sở thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm về Huyết học, Hóa sinh, Vi sinh, Giải phẫu bệnh góp phần nâng cao chất lượng chẩn ...
Xem thêm