logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Giới thiệu chung
Giới thiệu về Khoa Mắt

Giới thiệu về Khoa Mắt

Tiền thân khoa Mắt thuộc khoa liên chuyên khoa (Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt). Nhận thấy cần phát triển chuyên sâu khoa Mắt đã được ...
Xem thêm
Giới thiệu khoa Xét Nghiệm

Giới thiệu khoa Xét Nghiệm

Khoa Xét nghiệm là cơ sở thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm về Huyết học, Hóa sinh, Vi sinh, Giải phẫu bệnh góp phần nâng cao chất lượng chẩn ...
Xem thêm