logo

Công ty cổ phần

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Ths.Bs.CKII. Nguyễn Đình Đạo
  1. Giới thiệu:
  • Họ và tên: Nguyễn Đình Đạo
  • Chức danh:Trưởng khoa
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa II
  • Điện thoại:0904167691
  • Email:daodung6564@gmail.com
  1. Kinh nghiệm:
  • Kinh nghiệm chuyên môn: 32 năm công tác điều trị và quản lý khoa YHCT
  1. Các danh hiệu và Thành tích: Bộ Y tế tặng bằng khen năm 2002, chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu thấy thuốc ưu tú năm 2010, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tặng bằng khen năm 2012.
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận