logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Ths.Bs.CKII. Nguyễn Đình Đạo
  • Ths.Bs Ck II Nguyễn Đình Đạo
  • Trưởng khoa Y học cổ truyền
  • Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa II
  • Điện thoại:0904167691
  • Email:daodung6564@gmail.com

  • Kinh nghiệm chuyên môn: 32 năm công tác điều trị và quản lý khoa YHCT
  • Bộ Y tế tặng bằng khen năm 2002
  • Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu thấy thuốc ưu tú năm 2010
  • Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tặng bằng khen năm 2012
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận