logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Khoa Tai - Mũi - Họng
BS.CKII. Lưu Thu Hiền

BS.CKII. Lưu Thu Hiền

BS CK II LƯU THU HIỀN TRƯỞNG KHOA TAI MŨI HỌNG BÁC SỸ CHUYÊN KHOA 2, BÁC SỸ CHÍNH Điện thoại: 0912514317 Email: hienent82@gmail.com
Xem thêm