logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Chẩn đoán hình ảnh là một ngành ứng dụng khoa học kỹ thuật sử dụng tia X, sóng siêu âm hoặc từ trường (MRI) để thể hiện cấu trúc cơ thể con ...
Xem thêm