logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Giới thiệu
TS.BS BÙI SỸ TUẤN ANH

TS.BS BÙI SỸ TUẤN ANH

TS.BS BÙI SỸ TUẤN ANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TRƯỞNG KHOA NGOẠI TỔNG HỢP PHỤ TRÁCH KHOA PHỤ SẢN SƠ SINH TIẾN SỸ - BÁC SỸ ...
Xem thêm
Ths.BS - ĐOÀN THỊ TUYẾT

Ths.BS - ĐOÀN THỊ TUYẾT

Ths. BS ĐOÀN THỊ TUYẾT TRƯỞNG KHOA KHÁM BỆNH THẠC SỸ Y KHOA CHUYÊN NGÀNH BỆNH HỌC NỘI Thạc sỹ y khoa chuyên ngành bệnh học nội Email: ...
Xem thêm
BS.CKI. Trần Thị Loan

BS.CKI. Trần Thị Loan

BS CK I TRẦN THỊ LOAN PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I Email:loantien67@gmail.com
Xem thêm
BS.CKI. Nguyễn Thị Cúc

BS.CKI. Nguyễn Thị Cúc

Họ và tên: Nguyễn Thị Cúc Chức danh: Trưởng phòng khám sức khỏe Trình độ chuyên môn: BS CKI Điện thoại:0904368931 Email: ...
Xem thêm
BS.CKII. Lưu Thu Hiền

BS.CKII. Lưu Thu Hiền

BS CK II LƯU THU HIỀN TRƯỞNG KHOA TAI MŨI HỌNG BÁC SỸ CHUYÊN KHOA 2, BÁC SỸ CHÍNH Điện thoại: 0912514317 Email: hienent82@gmail.com
Xem thêm