logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Khoa Mắt
Giới thiệu về Khoa Mắt

Giới thiệu về Khoa Mắt

Tiền thân khoa Mắt thuộc khoa liên chuyên khoa (Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt). Nhận thấy cần phát triển chuyên sâu khoa Mắt đã được ...
Xem thêm