logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Đấu thầu
Thư mời báo giá

Thư mời báo giá

Bệnh viện GTVT có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu Cung cấp đồng phục cho cán bộ nhân viên Bệnh viện năm 2024; nội dung như sau:
Xem thêm