logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Đấu thầu
THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Đấu thầu gói thầu: Xứ lý mối tại khoa Thận tiết niệu nhà D, khoa khám sức khoẻ tầng 2 nhà A và diệt gián đức tại tầng 5,6 nhà M tại Bệnh ...
Xem thêm