logo

Công ty cổ phần

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

BS.CKI. Nguyễn Minh Thắng
 1. Giới thiệu:
 • Họ và tên: Nguyễn Minh Thắng
 • Chức danh: Phó trưởng khoa Nội Thần kinh
 • Trình độ chuyên môn : Bs CKI chuyên nghành Thần kinh
 • Điện thoại: 0904160150
 • Email: Thangnm@giaothonghospital.vn
 1. Kinh nghiệm:
 • Kinh nghiệm chuyên môn :Tham gia khoa đào tạo chuyên sâu bệnh lý Thần kinh của đại học Paris VI tổ chức tại Đại học Y Hà Nội 2012-2013
 • Thâm niên công tác trên 15 năm.
 1. Các danh hiệu và Thành tích:
 • Bằng khen của Cục Y tế Giao thông vận tải.
 • Giấy khen của Bệnh viện Giao thông vận tải
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận