logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

BS.CKI. Nguyễn Minh Thắng
  • BS CK I NGUYỄN MINH THẮNG
  • PHÓ TRƯỞNG KHOA NỘI THẦN KINH
  • BÁC SỸ CHUYÊN KHOA I CHUYÊN NGÀNH THẦN KINH
  • Điện thoại: 0904160150
  • Email: Thangnm@giaothonghospital.vn

  • Tham gia khoa đào tạo chuyên sâu bệnh lý Thần kinh của đại học Paris VI tổ chức tại Đại học Y Hà Nội 2012-2013
  • Thâm niên công tác trên 15 năm.
  • Bằng khen của Cục Y tế Giao thông vận tải.
  • Giấy khen của Bệnh viện Giao thông vận tải
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận