logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

ThS. BS CK II - Bùi Hồng Giang
ThS. BS CK II - Bùi Hồng Giang
ThS. BS CK II - Bùi Hồng Giang
  • ThS. BS CK II BÙI HỒNG GIANG
  • TRƯỞNG KHOA CẤP CỨU
  • PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
  • THẠC SỸ - BÁC SỸ CHUYÊN KHOA 2 CHUYÊN NGÀNH HỒI SỨC CẤP CỨU
  • Email: bhgiangdr@gmail.com

Kinh nghiệm:

+ Tốt nghiệp bác sỹ đa khoa Đại Học Y HÀ Nội

+ Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu – Đại học Y Hà Nội

+ Tốt nghiệp Bác sỹ CK II chuyên ngành Hồi sức cấp cứu – Đại học Y Hà Nội

Các danh hiệu và Thành tích:

+ Danh hiệu “Thầy thuốc trẻ tiêu biểu thủ đô 2014”

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận