logo

Công ty cổ phần

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

BS.CKII.Lê Phương Tình
  1. Giới thiệu:
  • Họ và tên: LÊ PHƯƠNG TÌNH
  • Chức danh: phó trưởng khoa TMH- bác sỹ chính
  • Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa cấp 2
  • Điện thoại: 0906220876
  • Email: phuongtinhle@gmail.com
  1. Kinh nghiệm:
  • Kinh nghiệm chuyên môn: 20 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành TMH
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận