logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Ths.Bs. Đỗ Ngọc Hiếu
  • Ths.BS ĐỖ NGỌC HIẾU
  • TRƯỞNG KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC
  • THẠC SỸ BÁC SỸ CHUYÊN NGÀNH GÂY MÊ
  • Email: hieuanesthesia@gmail.com

Kinh nghiệm chuyên môn : gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực gây mê hồi sức

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận