logo

Công ty cổ phần

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Ths.Bs. Đỗ Ngọc Hiếu
  1. Giới thiệu:
  • Họ và tên: Đỗ Ngọc Hiếu
  • Chức danh: Trưởng khoa GMHS
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Bác sỹ
  • Điện thoại: 0972363218
  • Email: hieuanesthesia@gmail.com
  1. Kinh nghiệm:
  • Kinh nghiệm chuyên môn : gần 15 năm kinh nghiệm
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận