logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Sản phẩm

Không có dữ liệu

Tin tức

THUỐC TIÊM LANTUS SOLOSTAR

THUỐC TIÊM LANTUS SOLOSTAR

*Lantus SoloStar là một dung dịch tiêm trong suốt, không màu, chứa thành phần chính insulin glargine là một insulin biến đổi, rất ...
Xem thêm