logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Sản phẩm

Không có dữ liệu

Tin tức

THUỐC TIÊM LANTUS SOLOSTAR

THUỐC TIÊM LANTUS SOLOSTAR

*Lantus SoloStar là một dung dịch tiêm trong suốt, không màu, chứa thành phần chính insulin glargine là một insulin biến đổi, rất ...
Xem thêm
Ths.BS - ĐOÀN THỊ TUYẾT

Ths.BS - ĐOÀN THỊ TUYẾT

Ths. BS ĐOÀN THỊ TUYẾT TRƯỞNG KHOA KHÁM BỆNH THẠC SỸ Y KHOA CHUYÊN NGÀNH BỆNH HỌC NỘI Thạc sỹ y khoa chuyên ngành bệnh học nội Email: ...
Xem thêm
TS.BS BÙI SỸ TUẤN ANH

TS.BS BÙI SỸ TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TRƯỞNG KHOA NGOẠI TỔNG HỢP PHỤ TRÁCH KHOA PHỤ SẢN SƠ SINH TIẾN SỸ - BÁC SỸ NGOẠI KHOA
Xem thêm