logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Thông báo: Thư mời báo giá dịch vụ kiểm toán (kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024)

Thực hiện công việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải trân trọng kính mời Quý đơn vị kiểm toán có đủ năng lực, kinh nghiệm quan tâm tham gia chào giá dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Bệnh viện

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận