logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Thông báo mời thầu: Gói cải tạo trạm xử lý nước thải của Công ty CP Bệnh viện GTVT

Bên mời thầu mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tới tham gia khảo sát và chào hàng gói thầu trên.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận