logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ THUÊ GIẶT LÀ ĐỒ VẢI BỆNH VIỆN (LẦN 2)

Bệnh viện Giao thông vận tải Thông báo mời báo giá: Về việc cung cấp báo giá dịch vụ thuê Giặt là đồ vải bệnh viện.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận