logo

Công ty cổ phần

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Bệnh nhân được hưởng BHYT khi đến phẫu thuật PHACO hoặc điều trị nội trú các bệnh về Mắt

Từ ngày 01/01/2021, Bệnh nhân có BHYT trong cả nước, khi đến phẫu thuật PHACO hoặc điều trị nội trú các bệnh về mắt tại Bệnh viện Giao thông vận tải được hưởng 100% quyền lợi theo từng loại thẻ theo quy định của BHYT đúng tuyến mà không cần giấy chuyển viện!

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận