logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày thầy thuốc Việt nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày thầy thuốc Việt nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày thầy thuốc Việt nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày thầy thuốc Việt nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày thầy thuốc Việt nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày thầy thuốc Việt nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày thầy thuốc Việt nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày thầy thuốc Việt nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày thầy thuốc Việt nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày thầy thuốc Việt nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày thầy thuốc Việt nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày thầy thuốc Việt nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày thầy thuốc Việt nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày thầy thuốc Việt nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày thầy thuốc Việt nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày thầy thuốc Việt nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày thầy thuốc Việt nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày thầy thuốc Việt nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày thầy thuốc Việt nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày thầy thuốc Việt nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày thầy thuốc Việt nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày thầy thuốc Việt nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày thầy thuốc Việt nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày thầy thuốc Việt nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày thầy thuốc Việt nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày thầy thuốc Việt nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày thầy thuốc Việt nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày thầy thuốc Việt nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày thầy thuốc Việt nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày thầy thuốc Việt nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày thầy thuốc Việt nam

Để kỷ niệm 68 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2023), ngày 23/02/2023, Công đoàn Bệnh viện Giao thông Vận tải đã tổ chức hội diễn văn nghệ nhằm khích lệ tinh thần y, đức người lao động của bệnh viện.

Tham gia Hội diễn có 33 đội văn nghệ với sự tham gia của trên 200 y, bác sỹ, người lao động đến từ các khoa, phòng của Bệnh viện với các tiết mục tham dự ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, nghề y… được dàn dựng công phu, chu đáo đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Đây là hoạt động văn hoá văn nghệ được bệnh viện tổ chức thường niên. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các y, bác sỹ và tập thể người lao động phải tập trung vào công tác phòng chống dịch nên hoạt động đã bị gián đoạn. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, ngoài việc chăm lo đời sống cho người lao động, các hoạt động sinh hoạt văn hoá, văn nghệ sau giờ làm việc đã được quan tâm. Thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ quần chúng ngoài việc động viên, khích lệ, nâng cao tinh thần, y đức trong cán bộ, viên chức, người lao động trong bệnh viện còn tạo sự gắn kết, chia sẻ giữa các khoa, phòng…

Hội diễn cũng là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành, tôn vinh những giá trị tinh thần, những đóng góp của các thế hệ thầy thuốc, động viên đội ngũ cán bộ, lao động  tích cực học tập chuyên môn, rèn luyện y đức, thực hiện tốt lời dạy “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận