logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Thư mời chào giá dịch vụ kiểm toán năm 2023

 THƯ MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ KIỂM TOÁN 

V/v lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của CTCP Bệnh viện Giao thông vận tải

Thực hiện công việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán theo Nghị quyết DHĐCĐ năm 2023, Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT trân trọng kính mời Quý đơn vị kiểm toán có đủ năng lực, kinh nghiệm quan tâm tham gia chào giá dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Bệnh viện. (Nội dung chi tiết được đính kèm tại file đính kèm)

Trân trọng!

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận