logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Thông báo mời báo giá: về việc cung cấp báo giá dịch vụ Giặt là đồ vải

Kính gửi Quý Công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ.

Để có căn cứ xây dựng giá gói thầu: "Cung cấp dịch vụ giặt là đồ vải y tế của Bệnh viện GTVT giai đoạn 2024 - 2026", Bệnh viện kính mời các công ty, đơn vị có đủ năng lực hoạt động trong lĩnh vực giặt là đồ vải y tế cung cấp báo giá, cụ thể như sau:

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận