logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ (LẦN 2)

Bệnh viện Giao thông vận tải tổ chức mời báo giá theo luật Đấu thầu gói thầu: "Cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu" cho gói thầu "Vệ sinh làm sạch Bệnh viện Giao thông vận tải năm 2023".

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận