logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Mời báo giá 2 gói thầu: Phun hóa chất diệt muỗi, côn trùng gây bệnh và diệt động vật gặm nhấm tại Bệnh viện

Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải tổ chức mời báo giá 2 gói thầu:

1. Phun hóa chất diệt muỗi và côn trùng gây bệnh. Link chi tiết

2. Diệt động vật gặm nhấm. Link chi tiết

 

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận