logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Cán bộ đảng viên, y bác sỹ, người lao động Bệnh viện Giao thông vận tải quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị để thiết thực chào mừng thành công của Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện nhiệm kỳ 2022 - 2025!

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận