logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Tb mời báo giá dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện

Để có căn cứ xây dựng gói thầu: "Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện GTVT giai đoạn 2024 - 2026", Bệnh viện kính mời các công ty, đơn vị có đủ năng lực hoạt động trong linhx vực vệ sinh công nghiệp cung cấp báo giá, cụ thể như sau:

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận