logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Khoa Nội A1
Giới thiệu Khoa Nội A1

Giới thiệu Khoa Nội A1

KHOA NỘI A1 Việc khám, tầm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch, tiêu hóa, nội tiết, từ đó đưa ra chẩn đoán sớm, điều trị toàn diện ...
Xem thêm
SUY TIM

SUY TIM

Suy tim là một thuật ngữ dùng để mô tả tình trạng tim không đáp ứng được với khối lượng công việc của nó và không bơm máu ...
Xem thêm