logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

BS.CKII. Lưu Thu Hiền
  • BS CK II LƯU THU HIỀN
  • TRƯỞNG KHOA TAI MŨI HỌNG
  • BÁC SỸ CHUYÊN KHOA 2, BÁC SỸ CHÍNH
  • Điện thoại: 0912514317
  • Email: hienent82@gmail.com

  • Với 14 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành Tai mũi họng
  • Tốt nghiệp loại giỏi thạc sỹ chuyên ngành TMH năm 2012
  • Thầy thuốc trẻ tiêu biểu thủ đô năm 2018
  • Tốt nghiệp loại giỏi bác sỹ chuyên khoa cấp 2 chuyên ngành TMH năm 2021
  • Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận