logo

Công ty cổ phần

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

Bs.CKI. Vũ Thị Tú Lệ
  1. Giới thiệu:
  • Họ và tên: Vũ Thị Tú Lệ
  • Chức danh: Trưởng khoa
  • Trình độ chuyên môn: Bs CKI Truyền Nhiễm
  • Điện thoại: 0988897602
  • Email: Vuthitule113@gmail.com
  1. Kinh nghiệm:
  • Kinh nghiệm chuyên môn: Có kinh nghiệm 25 năm khám và điều trị các bệnh Truyền nhiễm, Nội khoa.
  1. Các danh hiệu và Thành tích: Đã nhận được nhiều bằng khen và giấy khen của Bộ GTVT, Cục Y tế GTVT, BV GTVT...
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận