logo

Bệnh viện giao thông vận tải

Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi

BS.CKI. Trần Thị Loan
  • BS CK I TRẦN THỊ LOAN
  • PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
  • BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I
  • Email:loantien67@gmail.com

Với kinh nghiệm chuyên môn 27 năm, Bác sỹ Loan đã nhận được nhiều giấy khen của cơ sở và Cục Y tế GTVT

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận