• http://giaothonghospital.vn

  • Đường dây nóng: 096 773 1616

  • Điện thoại liên hệ: 04.37664751

  • Ngõ 84 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Phiên họp thường kỳ Quý I năm 2017 CÔNG TY CP BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

A.THÀNH PHẦN THAM GIA  CUỘC HỌP:

1. Thành phần HĐQT dự họp hợp lệ:

-   Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT

-   Ông Trần Trung - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

-   Ông Trần Đỗ Thành - Thành viên HĐQT

-   Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Thành viên HĐQT

2. Thành viên HĐQT vắng mặt: Ông Lê Tuyên Hồng Dương: Đã có đơn xin thôi việc, thôi Thành viên HĐQT.

3. Thành phần tham dự họp khác:

-   Ông Nguyễn Hải Thịnh - Trưởng BKS

-   Ông Tông Quang Nga - Phó Tổng Giám đốc

-   Ông Phạm Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc

-   Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Tổng Giám đốc

-   Bà Nguyễn Phạm Ý Nhi - Phó Tổng Giám đốc

-   Ông Nguyễn Phú Quân - Trưởng Phòng Tổ chức nhân sự

-   Ông Nguyễn Mạnh Hùng - nguyên thành viên HĐQT

    Số thành viên HĐQT có mặt hợp lệ 4/5 thành viên. Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty: Cuộc họp Hội đồng quản trị này là hợp pháp và hợp lệ.

    Chủ tịch HĐQT đã chỉ định Ông Đỗ Ngọc Khanh làm Thư ký cuộc họp.

    Phương thức biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp: Biểu quyết bằng giơ tay biểu quyết.

B.MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Tổng kết kết quả hoạt động của năm 2016 và kế hoạch hoạt động của năm 2017 của CTCP Bệnh viện GTVT.

2. Phân công lại công việc đối với các thành viên HĐQT.

3. Giải quyết 03 Tờ trình Tổng Giám Đốc trình HĐQT trong tháng 12/2016.

4. Giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

 

Nội dung chi tiết xem theo File đính kèm (Download tại đây)

Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải

Cơ quan: Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải

Điện thoại: 04.37664751

Di động: 04.37669855

Fax: 84 (4) 37661799

Email: info@giaothonghospital.vn

Điạ chỉ: Ngõ 84 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

® Ghi rõ nguồn giaothonghospital.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này