• Tư vấn khám sức khỏe: 0911.233.209

  • Phòng Hành chính: 024.3766.4751

  • Trực cấp cứu: 024.3766.9855

  • CoVid-19: 0914.363.682

  • Ngõ 84 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường nằm 2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải

1. Thư mời

2. Chương trình Đại hội

3. Quy chế Đại hội

3a. Quy chế bầu cử, ứng cử Hội đồng quản trị

4. Giấy đăng ký tham dự họp

5. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

6. Biên bản họp nhóm đề cử (Bệnh viên)

6a. Đơn đề cử (Tập đoàn T&T)

6c. Biên bản họp nhóm đề cử (BKS)

7. Đơn xin ứng cử tham gia HĐQT & BKS

8. Đơn đề cử tham gia HĐQT & BKS

9. Tờ trình số 1: Thông qua số lượng Thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ của Công ty

10. Tờ trình số 2: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

11. Mẫu thẻ biểu quyết

12. Mẫu phiếu biểu quyết

13. Mẫu phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS

14. Mẫu sơ yếu lý lịch HĐQT & BKS

15. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (bản dự thảo)

16. Quy chế đại hội (Điều chỉnh bổ sung)

17. Quy chế đề cử, ứng cử (Điều chỉnh bổ sung)

18. Tờ trình số 1: Thông qua thay đổi số lượng thành viên HĐQT và sửa đổi điều lệ của Công ty (Điều chỉnh bổ sung)

19. Tờ trình số 2: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT (Điều chỉnh bổ sung)

20. Tờ trình số 3: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (điều chỉnh bổ sung)

Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải

Cơ quan: Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải

Phòng Hành chính: 024.3766 4751

Trực cấp cứu: 024.3766 9855

Tư vấn khám sức khỏe: 0911.233 209

Fax: 84 (24) 37661799

Email: info@giaothonghospital.vn

Điạ chỉ: Ngõ 84 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

® Ghi rõ nguồn giaothonghospital.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này