• http://giaothonghospital.vn

  • Đường dây nóng: 096 773 1616

  • Điện thoại liên hệ: 04.37664751

  • Ngõ 84 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Ngày 26/12/2015, Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải đã được tổ chức tại trụ sở chính Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương. Đại hội đồng cổ đông đã diễn ra thành công với 435 cổ đông tham dự, đại diện cho 16.767.100 cổ phần, chiếm 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông đã chính thức thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động cùng các tờ trình khác về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý. Đại hội đồng cổ đông lần này đã ghi nhận việc hoàn thành quá trình thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương và chính thức đánh dấu bước phát triển mới của Bệnh viện. Chi tiết Nghị Quyết, Biên bản của Đại hội đồng cổ đông, xin vui lòng xem tại file đính kèm.

Nghị quyết, biên bản ĐH.                                                      

                                                                                                                                               Giám đốc

TRẦN TRUNG

 

 

Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải

Cơ quan: Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải

Điện thoại: 04.37664751

Di động: 04.37669855

Fax: 84 (4) 37661799

Email: info@giaothonghospital.vn

Điạ chỉ: Ngõ 84 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

® Ghi rõ nguồn giaothonghospital.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này