• Tư vấn khám sức khỏe: 0911.233.209

  • Phòng Hành chính: 024.3766.4751

  • Trực cấp cứu: 024.3766.9855

  • CoVid-19: 0914.363.682

  • Ngõ 84 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Giới thiệu phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện GTVT

Tên tiếng anh: Quality Management Deparment

Địa chỉ: Phòng 303 - Tầng 3 nhà A - Bệnh viện Giao thông vận tải

Số điện thoại: 024 37668308

Địa chỉ email: quanlychatluong.bvgtvt2016@gmail.com

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trong hành trình xây dựng và phát triển Bệnh viện, chất lượng khám chữa bệnh luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Bệnh viện đã chú trọng đến đầu tư cơ sở vật chất, trang bị nhiều máy móc kỹ thuật hiện đại, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý cho cán bộ bệnh viện, triển khai các kỹ thuật mới...để chất lượng khám chữa bệnh ngày một nâng lên. Tuy nhiên, các hoạt động triển khai về chất lượng chưa mang tính đồng bộ, có hệ thống. Sự lượng giá, giám sát về chỉ số chất lượng chưa được cụ thể qua các thang đo, hay bộ tiêu chuẩn chất lượng.

Phòng Quản lý chất lượng được thành lập theo Quyết định số 196/QĐ-BV ngày 28  tháng 4 năm 2016.

II. NHÂN LỰC HIỆN TẠI:

- Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện gồm: 12 cán bộ quản lý

- Mạng lưới Quản lý chất lượng, gồm: 34 cán bộ

- Cán bộ chuyên trách QLCL, gồm:

  1. Thạc sỹ: Phạm Toàn Thắng - Phụ trách phòng QLCL.
  2. Thạc sỹ: Mai Hòa Nhung
  3. Cử nhân: Nguyễn Thu Hà.

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

a) Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

c) Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

d) Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

đ) Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

e) Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

g) Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

h) Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

i) Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

IV. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lấy người bệnh làm trung tâm.

2. Việc bảo đảm và cải tiến chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Bệnh viện, được tiến hành thường xuyên, liên tục và ổn định.

3. Các quyết định liên quan đến hoạt động quản lý chất lượng trong Bệnh viện dựa trên cơ sở pháp luật, cơ sở khoa học với các bằng chứng cụ thể và đáp ứng nhu cầu thực tiễn nâng cao chất lượng của Bệnh viện.

4. Tất cả các cán bộ, nhân viên trong Bệnh viện có trách nhiệm tham gia hoạt động quản lý chất lượng.

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1. Quan điểm:

Nâng cao chất lượng bệnh viện là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn thể các khoa, phòng và cán bộ nhân viên Bệnh viện. Lấy người bệnh làm trung tâm của hoạt động chăm sóc và điều trị, tiến hành các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng nhằm cung ứng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả và mang lại sự hài lòng cao nhất cho người bệnh và nhân viên y tế, phù hợp với khả năng, điều kiện của Bệnh viện.

2. Mục tiêu:

Xây dựng hệ thống khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện theo hướng công bằng, hiệu quả, an toàn; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, phát triển các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên, tạo dựng môi trường làm việc tích cực, thân thiện, đoàn kết, hiệu quả. Duy trì, nâng cao uy tín, chất lượng và thương hiệu Bệnh viện.

3. Giải pháp thực hiện:

- Kiện toàn Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện, thành viên bao gồm các trưởng khoa, phòng có liên quan đến hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện và an toàn người bệnh.

-  Kiện toàn mạng lưới quản lý chất lượng theo hướng tham gia thiết thực vào các hoạt động quản lý chất lượng của Bệnh viện.

- Rà soát nội dung Bộ tiêu chí, xác định vấn đề ưu tiên cần giải quyết và lập kế hoạch chi tiết các công việc cụ thể cần triển khai.

- Phát hiện các vấn đề chất lượng, các nguy cơ tiềm ẩn đối với an toàn người bệnh, xác định các hoạt động ưu tiên, triển khai các đề án cải tiến chất lượng.

- Hội đồng quản lý chất lượng, phòng Quản lý chất lượng hỗ trợ kỹ thuật cho các khoa, phòng để triển khai các đề án cải tiến nâng cao chất lượng.

- Xây dựng bảng kiểm và tiến hành theo dõi, đánh giá tiến độ triển khai công việc theo kế hoạch.

-  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy trình chuyên môn kỹ thuật, đảm an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.

- Tăng cường triển khai công tác khảo sát sự hài lòng của người bệnh, từ đó phân tích và đưa ra các giải pháp nhằm không ngừng nâng cao tỷ lệ hài của người bệnh.

- Xây dựng quy chế khen thưởng, động viên, khuyến khích những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tải tiến, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

 

Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải

Cơ quan: Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải

Phòng Hành chính: 024.3766 4751

Trực cấp cứu: 024.3766 9855

Tư vấn khám sức khỏe: 0911.233 209

Fax: 84 (24) 37661799

Email: info@giaothonghospital.vn

Điạ chỉ: Ngõ 84 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

® Ghi rõ nguồn giaothonghospital.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này